BÁO CÁO TÀI CHÍNH : NAM LONG LÃI RÒNG GẦN 484 TỶ TRONG NĂM 2023

NAM LONG LÃI RÒNG GẦN 484 TỶ TRONG NĂM 2023

 

Theo Báo cáo Tài Chính vừa công bố, lãi ròng cả năm 2023 của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vẫn đạt gần 484 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2023 lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 418 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ đạt gần 25 tỷ đồng. Nam Long Group cũng ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.181 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 2.905 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của Nam Long Group trong năm 2023

Nguồn: Nam Long Group

Năm 2023, doanh thu tài chính cũng giảm 36%, về mức hơn 246 tỷ đồng. NLG cho biết năm 2022, Công ty có ghi nhận khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Paragon Đại Phước, do đó doanh thu tài chính năm trước cao. Công ty cho biết cũng đã tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng và quản lý, lần lượt 17% và 14%.

Dù lãi ròng năm 2023 của Nam Long Group giảm 13% so với năm trước, còn gần 484 tỷ đồng nhưng nếu so với mục tiêu 586 tỷ đồng đề ra cho năm 2023 và với tình hình chung của thị trường, Nam Long Group cũng đã thực hiện được 82% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh của Nam Long Group trong năm 2023. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Nam Long Group tại cuối tháng 12/2023 là 28,6 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 2% và 17%, lên 3,6 ngàn tỷ đồng và 17,3 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang của một số dự án tăng đáng kể như dự án Izumi City tăng 3% (lên 8.551 tỷ đồng); dự án Hoàng Nam (Akari City) tăng gấp 3 lần (lên 1.667 tỷ đồng); dự án Cần Thơ tăng hơn gấp đôi (lên 1.281 tỷ đồng).

Ở diễn biến khác, nợ phải trả của Công ty tăng 9% lên 15,1 ngàn tỷ đồng. Điểm sáng là số tiền người mua trả trước tăng 17%, đạt hơn 3,8 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay cũng tăng 18%, lên hơn 6,1 ngàn tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay của Nam Long Group bao gồm 50% vay ngân hàng với 3.032 tỷ đồng, còn lại là vay trái phiếu.

Vay nợ của Nam Lnog Group tại ngày 31/12/2023

Nguồn: Nam Long Group

Nguồn: Nam Long Group (HOSE: NLG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0934 665 239

Contact Me on Zalo